Office Bearers
President Dr.R.T.Vinod Rajkumar
President Elect Dr.M.Mariappan
Vice President Dr.C.P.Shanmugasundaram
Secretary Dr.V.Rajesh Babu
Secretary Elect Dr.N.Sathian
Finance Secretary Dr.M.Doraikannan
Joint Secretary Dr.K.Priya
 
Managing Committee  Members 2017
Dr.M.Suryanarayanan
Dr.K.Shanmugasundaram
Dr.L.P.Thangavelu
Dr.K.Ramasamy
Dr.R.Sundaresan
Dr.R.Jeyapriya
Dr.S.Byravarathinam
Dr.B.Jayaraman
Dr.S.Rajagopal
Dr.P.Sundarraj
Dr.T.K.Ganesan
Dr.R.Suresh Kumar
Dr.V.Thangavelu
Dr.K.Rathinasamy
Dr.V.Shanmugasundaram
Dr.S.Venkatakrishnan
Dr.Roy Wilson Armstrong
Dr.Chandrakala Magudapathy
Dr.D.Parameswaran
Dr.Elizabeth George
Dr.T.Nalini
Dr.Sree Ramalingam.R
Dr.P.Sukumaran
Dr.P.S.Rajan
Dr.B.Koshal Ram
Dr.S.Saravana Kumar
Dr.N.Ravishankar
Dr.G.Manimozhi selvan
Dr.R.Palanisamy
Dr.J.Saravanan
Dr.R.Venkatachalam
Dr.Sekar Michael
Dr.C.Marimuthu
Dr.Saigopala krishnan
Dr.K.Arul
Dr.S.Tamilselvi 
Dr.T.J.Ranganathan
Dr.Adarsh
Dr.N.S.Kumaresan
Dr.N.R.Rajkumar
Dr.C.Manoharan
Dr.A.Suresh Venkatachalam
Dr.K.Ramadevi
Dr.S.Natarajan
Dr.N.Natarajan
Dr.Murthy Laxmiram
Dr.N.Radhakrishnan
Dr.V.Janarthanan
Dr.N.Sarvothaman
State Council Members
Dr.M.Suryanarayanan
Dr.L.P.Thangavelu
Dr.S.Karuna
Dr.S.Byravarathinam
Dr.S.Karthick Prabhu
Dr.R.Sundresan
Dr.N.Mahendran
Dr.R.Jeyapriya
Dr.R.Palanisamy
Dr.S.Rajagopal
Dr.P.sundarraj
Dr.C.P.Shanmugasundaram
Dr.T.K.Ganesan
Dr.V.Thangavelu
Dr.N.Sathian
Dr.K.Rathinasamy
Dr.M.Doraikannan
Dr.V.Shanmugasundaram
Dr.S.Venkatakrishnan
Dr.V.Rajesh Babu
Dr.A.K.Ravikumar
Dr.D.Sundar
Dr.K.Ramasamy
Dr.P.Sukumaran
Dr.R.Sangameswaran
Dr.T.Sadagopan
Dr.T.J.Ranganathan
Dr.N.Rajakumar
Dr.N.SKumaresan
Dr.C.Manoharan
Dr.B.Jayaraman
Dr.Sureshkumar
Dr.M.S.Srinivasan
Dr.Chandrakala Magudapathy
Dr.Elizabeth George
Dr.Saradhamani Devi
Dr.Ravishankar
Dr.Suresh venkatachalam
Dr.M.Mariappan
Dr.R.TVinodh Rajkumar
Dr.K.Priya
Central Council Members 
Dr.M.Suryanarayanan
Dr.L.P.Thangavelu
Dr.S.Byravarathinam
Dr.S.Karuna
Dr.S.Karthick Prabhu
Dr.N.Mahendran
Dr.R.Jeyapriya
Dr.R.Palanisamy
Dr.V.Shanmugasundaram
Dr.V.Thangavelu
Dr.C.P.Shanmugasundaram
Dr.P.Sundarraj
Dr.V.Rajesh Babu
Dr.A.K.Ravikumar
Dr.R.Sangameswaran
Dr.K.Priya
Dr.R.T.Vinod Rajkumar
Dr.M.Mariappan
Dr.M.Doraikannan
Dr.N.Sathian
IMA CGP
Asst.director of Studies Secretary
Dr.S.Karthick Prabhu Dr.V.Shanmugasundaram
IMA NHB
Chairman Secretary
Dr.A.K.Ravikumar Dr.M.S.Srinivasan
Women Drs Wing
Chairman
Dr.Lalitha Vijayakrishnan
Secretary Secretary
Dr.Priya .K Dr.Priya .K
IMA AMS
Chairman Secretary 
Dr.D.Sundar Dr.T.Sadagopan
NHB MC Members
Dr.S.Karthick Prabhu
Dr.N.Mahendran
Dr.R.Jeyapriya
Dr.P.Sundarraj
Dr.R.Palanisamy

Past Presidents & Secretaries
Past Presidents Past Secretaries
1925-26 Dr.R.Menon 25-26 Dr.T.P.Sangameswara Iyer
26-32 Dr.L.T.Col.A.A.Chalmers 26-27 Dr.R.Viswanathan
32-33 Dr.Dr.K.Shiva Rao 27-28 Dr.P.Kerela Varma
33-34 Dr.C.S.Ramasamy Iyer 28-29 Dr.M.Vittal Rao
34-37 Dr.Dr.C.N.Anandha Ranga Rao 29-30 Dr.T.K.Subramanian
37-39 Dr.Dr.Y.P.Vasudevan 30-35 Dr. S.Gurupatham
39-41 Dr.K.Pratap 35-37 Dr.Major. N.Krishnaswamy
41-44 Dr.R.Sundarajan 37-38 Dr.Dr.L.Seshadrinathan
44-45 Dr.N.Velappan 38-39 Dr.Dr.N.K.Sampath
45-46 Dr.Dr.K.Dayanand 39-40 Dr.K.Narayanan
46-47 Dr.J.K.Gnana Oliva 40-41 Dr.E.S.Gopalan
47-48 Dr.T.K.Subramanian 41-45 Dr.L.Munuswamy
48-49 Dr.N.K.Sampath 45-48 Dr.C.V.Ramaraj
49-50 Dr.C.Nanjappa 48-50 Dr.A.G.Leela Krishnan
50-51 Dr.Major N.Krishnaswamy 50-51 Dr.K.V.Subramanian(path)
51-52 Dr.M.G.Nair 51-53 Dr.S.Ganapathy
52-53 Dr.I.Pichai Robert 53-56 Dr.C.Arumugam
53-55 Dr.P.N.Ramasamy Naidu 56-59 Dr.S.G.Rajarathnam
55-56 Dr.R.Sudhakar Rao 59-61 Dr.M.P.Jesudasan
56-59 Dr.T.V.Sivanandam 61-63 Dr.V.Sri Ramulu
59-61 Dr.D.Sundareswaran 63-64 Dr.N.S.Ramamurthy
61-62 Dr.G.T.Gopalakrishna Naidu 64-66 Dr.S.Jayakumar
62-63 Dr.Mrs.Anna Vareed 66-67 Dr.R.Krishnamurthy
63-64 Dr.C.V.Rmaraj 67-68 Dr.Sundar Singam
64-65 Dr.P.K.Kalyanaraman 68-69 Dr.M.Suryanarayanan
65-66 Dr.S.G.Rajarathnam 69-70 Dr.S.N.Jaganathan
66-67 Dr.C.H.Venkateswaran 70-71 Dr.A.Sreenivasan
67-68 Dr.S.V.Subramanian 71-73 Dr.S.Kandasamy
68-69 Dr.C.N.Santhanam 73-74 Dr.C.B.S.Mani
69-70 Dr.N.Santhanam 74-75 Dr.J.G.Shanmuganathan
70-71 Dr.Miss P.Isaiah 75-77 Dr.G.Thiagarajan
71-72 Dr.C.Arumugam 77-79 Dr.S.Sankaranarayanan
72-73 Dr.K.R.Venkatesalu 79-80 Dr.P.R.Subbhayan
73-74 Dr.M.P.Jesudasan 80-81 Dr.N.Subramanian
74-75 Dr.S.Kandasamy 81-83 Dr.M.V.Audityan
75-77 Dr.K.Shanmugasundaram 83-84 Dr.C.N.Ramaswamy
77-79 Dr.T.K.Ganesan 84-85 Dr.M.V.Rabindranath
79-80 Dr.G.Thiagarajan 85-86 Dr.M.G.Pai
80-81 Dr.S.M.Munirathnam Chetty 86-87 Dr.K.Sengottayan
81-83 Dr.M.Suryanarayanan 87-88 Dr.K.Selvarajan
83-85 Dr.K.Ramankutty 88-89 Dr.S.P.Thiagarajan
85-86 Dr.G.Bakthavathsalam 89-90 Dr.K.Padmanabhan
86-87 Dr.V.R.Ravikumar 90-91 Dr.U.S.Prakash
87-88 Dr.N.Subramanian 91-92 Dr.K.S.Ramalingam
88-89 Dr.G.Lakshmipathy 92-93 Dr.S.V.Anandaraj
89-90 Dr.S.Srihari 93-94 Dr.R.Sangameswaran
90-91 Dr.K.Padmanabhan 94-95 Dr.V.Suresh kumar
91-92 Dr.V.Srinivasan 95-96 Dr.K.Raghu
92-93 Dr.K.Shanmugasundaram 96-97 Dr.T.J.Renganathan
93-95 Dr.J.G.Shanmuganathan 97-98 Dr.U.S.Prakash
95-96 Dr.K.Sengottayan 98-99 Dr. N.R,Rajkumar
96-97 Dr.S.M.Munirathnam chetty 99-00 Dr.V.Janarthanam
97-99 Dr.T.Sangameswaran 00-01 Dr.P.Sundarraj
99-00 Dr.V.Sureshkumar 01-02 Dr.S.R.Krishnamurthy
00-01 Dr.L.P.Thangavelu 02-03 Dr.S.Radhakrishnan
01-02 Dr.V.Janarthanam 03-04 Dr.B.Jayaraman
02-03 Dr.P.Sundarraj 04-06 Dr.O.S.Kurinjinathan
03-04 Dr.S.R.Krishnamurthy 06-07 Dr.M.Sekar
04-05 Dr.T.J.Renganathan 07-08 Dr.N.V.Girishkumar
05-06 Dr.S.Radhakrishnan 08-09 Dr.S.Karthick Prabhu 
06-07 Dr.K.S.Ramalingam 09-10 Dr.A.K.Ravikumar
07-08 Dr.S.Byravarathnam 10-12 Dr.V.Shnmugasundaram
08-09 Dr.S.natarajan   12-13  Dr.N.Mahendran
09-10 Dr.N.V.Girish Kumar  13-14  Dr.S.Karuna
10-11 Dr.R.Palaniswamy 14-15  Dr.R.T.Vinod Rajkumar
11-12 Dr.S.Karthick Prabhu 
12-13 Dr.A.K.Ravikumar
13-14 Dr.V.Thangavelu
14-15
Dr.V.Shanmugasundaram